Smøla-antikk i Trondheim og Gjøvik

Gode eksempler på bruk av Smøla-antikk for å bevare opprinnelig stil i moderne kvalitet

 

I Trondheim finner vi Magnus den godes gt 1, en bygård beliggende på Elgeseter og som består av 11 leiligheter.  Smølavinduet leverte våren 2021 Smøla-antikk, som er godkjent av byantikvaren i Trondheim.  Les mer om Magnus den godes gt 1 her

 

På Gjøvik har bygården Sansgården fra rundt 1900 gjennomgått en kraftig renovering og oppgradering hvor opprinnelig stil er hensyntatt. Det ble ferdigstilt i 2020. Her er det tatt i bruk Smøla-antikk som er godkjent av byantikvaren. Les mer om Sansgården her.

0