Nedre Foss Gård i Oslo

Nedre Foss Gård i Oslo valgte koblet vinduer fra Smølavinduet etter brannen for 4 år siden.

Våre vindu gikk gjennom nåløyet til byantikvaren i Oslo!

0 0