Nedre Foss Gård i Oslo

Nedre Foss Gård i Oslo valgte koblet byantikvariske vinduer fra Smølavinduet etter brannen i 2016.

Våre vindu gikk gjennom nåløyet til byantikvaren i Oslo!

0